Eesti Virtuaal- ja Liitreaalsuse Valdkond Aastal 2021

EEVR viis 2021. aasta detsembrist 2022. aasta jaanuarini läbi küsitluse Eestis VR ja AR valdkonnas tegutsevate ettevõtete ja avaliku sektori organisatsioonidega, et kaardistada sektori hetkeseis ja perspektiivid. Loodetavasti pakub see uuring EEVR liikmetele ja teistele teemast huvitatutele lisaväärtust ja soodustab omavahelist läbikäimist, et sektor tulevikus veelgi jõulisemalt edasi areneks. Uuringu peamist eesmärki – sektori kogukäive kajastamist, milleks 2021. aastal oli 4,1 miljonit eurot, 102% kasv võrreldes eelnenud aastaga – võib lugeda igati kordaläinuks.

Raport on kättesaadav siin: https://eevr.ee/et/vr-ar-eestis-2021/