Projekti “EESTI XR-SEKTORI ETTEVÕTETE EKSPORDI ARENDAMINE” peamiseks eesmärgiks on tugevdada Eesti XR-sektori väike- ja keskmise suurusega ettevõtete positsiooni välisturgudel. Eesti XR-sektori moodustavad ettevõtted ja organisatsioonid, millle põhitegevus on ühel või teisel viisil seotud XR (laiendatud reaaluse)-tehnoloogiate rakendamisega. Eesti XR-ettevõtted tegutsevad erinevates ärivertikaalides näiteks nagu haridus, meelelahutus, turism jne.