Projekti “EESTI XR-SEKTORI ETTEVÕTETE EKSPORDI ARENDAMINE” peamiseks eesmärgiks on tugevdada Eesti XR-sektori väike- ja keskmise suurusega ettevõtete positsiooni välisturgudel. Eesti XR-sektori moodustavad ettevõtted ja organisatsioonid, millle põhitegevus on ühel või teisel viisil seotud XR (laiendatud reaaluse)-tehnoloogiate rakendamisega. Eesti XR-ettevõtted tegutsevad erinevates ärivertikaalides näiteks nagu haridus, meelelahutus, turism jne.

Projekti eelarve on 194 821,03 eurot, millest 136 374,72 eurot pärineb Euroopa Liidu Fondidest. Projekti kestus on 01.01.2024–31.12.2025.