Päästeamet

Päästeamet on Siseministeeriumi valitsemisala asutus. Meie missiooniks on ennetada õnnetusi, päästa elusid, vara ja keskkonda. Õnnetuste ära hoidmisel keskendume nii vee-, tule-, pommiohutuse kui ka hädaolukordadeks valmisoleku teemadele. Päästeameti töös on VR tehnoloogiast väga palju abi. See võimaldab ohtusid senisest selgemini näitlikustada ja nende lahendamise võtteid füüsiliselt harjutada. VR kogemus aitab nii lastel kui täiskasvanutel päris ohuolukordades turvalisemalt tegutseda.